ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NADAL TRWA – ZE WZGLĘDU NA DOŚWIADCZENIA, W TYM ROKU NA FRANCUSKO-NIEMIECKIM POGRANICZU

2018-01-02

Współpraca z pozostałymi Euroregionami jest kontynuowana w formie intensywnej, a nabyta wiedza, znajomości i doświadczenia, które były czerpane w ramach realizacji projektu przez RSTS, są wciąż wykorzystywane w ramach realizacji projektów własnych. W bieżącym roku w styczniu 2018 RSTS wspólnie z polskim Partnerem oraz pozostałymi zainteresowanymi instytucjami po obu stronach granicy (z obszarów zarządzania kryzysowego oraz opieki zdrowotnej) uda się na francusko-belgijskie pogranicze w celu zdobycia znajomości i doświadczeń i nowej inspiracji z wspominanych obszarów. Ta wizyta studyjna jest realizowana w ramach wspólnego czesko-polskiego projektu „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim”, partnerami którego są RSTS, SRiWR „Olza” oraz partner nieformalny Eurodystrykt Pamina.

Rezultaty już realizowanego projektu promowane są w dalszym  ciągu również przy wykonywaniu działań statutowych RSTS. Na etapie trwałości projektu RSTS ma do dyspozycji mapy i publikacje, które dystrybuuje według potrzeb poprzez centra informacyjne w czeskiej części Euroregionu, samorządom przy działaniach RSTS.