Spotkanie Rady Programowej - działanie nr 3 w dniach 4-5.11.2013r.

2013-11-15

Grupy robocze powołane w ramach opracowywania „Analizy problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy“ omówiły wyniki 1. etapu projektu, którym było gromadzenie danych. Wyniki zaprezentowali przedstawiciele wykonawcy - spółki PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (Ing. Lubor Hruška, Ph.D. i Ing. Michal Samiec).

Sprawy omówione w ramach pierwszego dnia posiedzenia grup roboczych (4.11.2013 r.):

 1. Prezentacja wyników 1. etapu projektu – gromadzenie danych (badania ankietowe i rozmowy/wywiady z ekspertami)
 2. Członkowie grup roboczych w trakcie prezentacji na bieżąco odnosili się do wniosków wynikających z etapu badań ankietowych i wywiadów z ekspertami:
  • Problemy zidentyfikowane w ramach 1. etapu powinny być, jeżeli to możliwe, przyporządkowane do konkretnego obszaru.
  • Definiując problemy należy uwzględnić specyfikę poszczególnych odcinków granicy.
  • Problemy, które zidentyfikowano w ramach etapu gromadzenia danych i które zostaną w kolejnym etapie szczegółowo opracowane, powinny być sformułowane w taki sposób, aby uwzględnić zarówno indywidualny, jak i systemowy charakter problemów.

Sprawy omówione w ramach drugiego dnia posiedzenia grup roboczych (5.11.2013 r.):

 1. Ogólna dyskusja nt. wyników 1. etapu projektu, sposobu jego zakończenia do końca grudnia 2013 roku oraz uzgodnienie opracowania 2. i 3. etapu projektu w 2014 roku.
 2. Dyskusja dotycząca zgodności sposobu realizacji projektu z umową o dzieło i dokumentacją przetargową.

Uzgodnione wnioski i kolejne terminy:

 • Wykonawcy przeprowadzą badania uzupełniające w ramach 1. etapu – będą to rozmowy (wywiady) z wybranymi ekspertami wskazanymi wcześniej przez euroregiony, aby zapewnić bardziej równomierną reprezentację ekspertów z poszczególnych obszarów euroregionów w próbce respondentów (ok. 10-15 wywiadów) – w listopadzie
 • Termin kolejnego spotkania grup roboczych w sprawie projektu na razie nie jest ściśle ustalony. Zostanie uzgodniony operatywnie w pierwszej połowie lutego.
 • W ramach pierwszych prac w ramach 2. etapu problemy zdefiniowane na etapie gromadzenia danych zostaną zestrukturalizowane i usystematyzowane. W tym celu, oprócz wyników badań ankietowych i przeprowadzonych wywiadów z ekspertami, zostaną wykorzystane też inne źródła.

Zdjęcia tutaj.