Spotkanie robocze w Euroregionie Śląsk Cieszyński - 22-24.05.2013 - Działanie 1c

2013-05-31

Pierwszego dnia uczestnicy zaznajomili się z wdrażaniem programu „Ogrodu dwóch brzegów” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Drugiego dnia ze specyfiką współpracy w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Podczas panelu konferencyjnego w hotelu VITALITY w Wędryni przedstawione zostały między innymi przykłady transferu dobrych praktyk Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko z innych europejskich pograniczy oraz współpraca w obszarze ruchu turystycznego. O roli i znaczeniu mniejszości polskiej na Zaolziu mówiono także w Bystrzycy, a na zakończenie wszyscy udali się na Trójstyk granic, by poznać i ten specyficzny dla Euroregionu Śląsk Cieszyński element współpracy.
Ostatniego, trzeciego dnia, uczestników zdarzenia gościł wójt Jasienicy, Przewodniczący Rady Euroregionu Janusz Pierzyna, który wraz z dyrekcją jasienickiego ośrodka kultury zaprezentował efekty polsko-czeskiej współpracy realizowanej w ramach partnerskiego programu JA-PE.

Było do już trzecie spotkanie w ramach działań bloku nr I, których zadaniem jest wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ  w celu pozyskania praktycznych doświadczeń z zakresu działalności poszczególnych euroregionów realizujących projekt. Tematami przewodnimi prezentowanymi przez Euroregion Śląsk Cieszyński były:

  1. Współpraca w dziedzinie turystyki – transgraniczne produkty turystyczne, trójstyk granic
  2. Specyfika Śląska Cieszyńskiego – historia regionu
  3. Przykłady realizacji transferu dobrych praktyk z innych granic europejskich

Dokumentacja fotograficzna