Udział Przedstawicieli Euroregionu Neise –Nissa – Nysa w rocznej Konferencji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w dniach 26- 28. X. 2017r. w Hiszpanii (Region Exstramadura)

2017-10-31

Omówili problemy bieżące, oraz przedstawili wyzwania na przyszłość stojące przed Euroregionami. Wyniesione doświadczenia z wyjazdów i spotkań stanowiły i stanowią istotny kapitał do realizacji  funkcjonowania Funduszu Małych Projektów w obecnym okresie finansowania oraz współpracy między Euroregionami.