W maju 2018 roku polska strona Euroregionu Glacensis zorganizowała wspólny wyjazd członków polskiej i czeskiej części EG do polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

2018-05-31

Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp., gdzie uczniowie zaprezentowali  projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ich szkole oraz własnoręcznie przygotowali menu degustacyjne dla gości. Odbyła się również konferencja, na której przedstawiciele Euroregionu Pro Europa Viadrina  opowiedzieli o swoim Euroregionie, Funduszu Mikroprojektów i realizowanym programie polsko-niemieckim. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w wieczornym zwiedzaniu miasta z przewodnikiem, który pokazał i opowiedział o atrakcjach turystycznych, które uzyskały wsparcie ze środków pomocowych UE. Drugi dzień wyjazdu poświęcono na pokazanie uczestnikom historii, tradycji oraz kultury odwiedzanego regionu poprzez zwiedzanie atrakcji turystycznych: Ruin Starego Miasta,  Twierdzy Kostrzyn oraz Muzeum Martyrologii w Słońsku.

Zorganizowany wyjazd dał uczestnikom możliwość poznania zasad programów transgranicznych funkcjonujących na innych granicach  i realizowanych projektów.  Pokazane doświadczenia innego euroregionu zostaną wykorzystane do przygotowania strategii Euroregionu Glacensis na okres 2021+, a także pomogą w określeniu nowych kierunków działalności Euroregionu Glacensis. Wspólny wyjazd  stworzył możliwość nawiązania nowych partnerstw w ramach Euroregionu oraz rozszerzenia współpracy transgranicznej.