W okresie 2018 roku przebiegała w dalszym ciągu realizacja projektu pt. „READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia"

2018-12-14

Celem projektu jest opracowanie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia poprzez poprawę bazy technicznej 22 polskich i czeskich jednostek OSP i ich przygotowanie do podejmowania wspólnych działań ratowniczych w trakcie pożarów i innych klęsk żywiołowych na pograniczu. "Systemem wspólnej ochrony” rozumie się w tym przypadku połączenie dwóch krajowych systemów ratownictwa na poziomie jednostek ochotniczych, które w obu krajach stanowią nieodłączny element tych systemów. W projekcie zaangażowanych jest 10 partnerów i podobnie jak w przypadku projektu EUREGIO PL-CZ to kolejny wzorcowy przykład „multilateralnej” współpracy transgranicznej.