Wizyta studyjna przedstawicieli Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w Euroregionie Silesia i Śląsk Cieszyński

2019-09-23

Po stronie Euroregionu Silesia spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Rzuchowie, na terenie Gminy Kornowac. W imieniu Gminy uczestników przywitał Pana Miachał Krasek z Referatu Promocji, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji. Za Euroregion Silesia - Dyrektor Sekretariatu Daria Kardaczyńska przedstawiła współpracę szkolną w obszarze Euroregionu Silesia. Tematyka nie była przypadkowa, gdyż to właśnie w Euroregionie Silesia jest realizowanych bardzo wiele projektów szkolnych zwłaszcza szkół podstawowych. 

Swoje doświadczenia jako Beneficjent Funduszu Mikroprojektów zaprezentowała Pani Mirosława Twardzik - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowie. Szkoła ta zrealizowała już kilka polsko-czeskich projektów transgranicznych i podzieliła się z uczestnikami wizyty studyjnej swoimi doświadczeniami. 

Euroregion Śląsk Cieszyński zaprezentował funkcjonowanie Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, aktywności Szkoły w Dolnej Lutyni, inicjatywy Miejscowych Kół PZKO, kompleks szkolny w Bystrzycy, współpracę edukacyjną Bystrzycy i jej Partnerów. Ostatniego dnia wizyty goście wzięli udział w konferencji promującej kolejny z tomów serii wydawniczej Transcarpathica, działalność sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego oraz uczelni wyższych w Eurorgionie Śląsk Cieszyński.

Cieszymy się, że i my możemy dzielić się dobrymi praktykami współpracy transgranicznej i międzynarodowej.