Wyjazd studyjny euroregionów z pogranicza polsko – czeskiego na konferencję Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG/AGEG), która miała miejsce w Liege (Belgia) – Działanie 2a

2013-11-22

W dniach  06.11.2013 - 09.11.2013 zrealizowany został wyjazd studyjny euroregionów z pogranicza polsko – czeskiego na konferencję Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG/AGEG), która miała miejsce w Liege (Belgia).

Udział w wizycie studyjnej wzięło siedem euroregionów z pogranicza PL – CZ. Z polskiej strony: Euroregion Silesia, Euroregion Pradziad, Euroregion Glacensis, Euroregion Nysa, a z czeskiej strony:Euroregion Śląsk Cieszyński, Euroregion Silesia, Euroregion Nisa.

W dniu 06.11.2013r. nastąpił  przylot większości uczestników z poszczególnych euroregionów oraz zakwaterowanie we wcześniej ustalonych hotelach. W tym samym dniu wieczorem zgodnie z programem  nastąpiła uroczysta inauguracja konferencji. W dniu 07.11.2013r. w godzinach przedpołudniowych odbyło się  posiedzenie Walnego Zgromadzenia SERG, w ramach którego przedstawiona została prezentacja polsko - czeskich euroregionów i pogranicza polsko - czeskiego przez panów Andrzeja Jankowskiego i Radosława Pietucha. O godz. 14.00 nastąpiło rozpoczęcie Konferencji Rocznej: „Transgraniczne zintegrowane obszary miejskie i wiejskie – zmiany i szanse”. Wystąpienia prelegentów zgodnie z programem w załączeniu.

W dniu 08.11.2013r. - drugim dniu Konferencji, w czasie rejsu statkiem z Liege do Maastricht i z powrotem rzeką Mozą odbyły się warsztaty pod nazwą „ Word Cafe”, które zaangażowały do czynnego udziału  wszystkich uczestników konferencji. Przy 40 stolikach z udziałem prowadzących moderatorów prowadzono dyskusję z udziałem osób z różnych krajów. Warsztaty miały charakter rotacyjny tzn. po określonym czasie następowała zmiana tematu dyskusji i wymiana osób przy stolikach. Warsztaty te były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych regionów granicznych. Dały możliwość zapoznania się z problemami istniejącymi w tych regionach na terenie całej Europy.

W dniu 09.11.2013r. – realizowany był program dla osób, które zaplanowały późniejszy wyjazd.

Zgodnie z „głównym celem projektu,  którym jest pogłębienie wzajemnej współpracy oraz zdobywanie nowych doświadczeń przez polsko-czeskie Euroregiony, które stanowić będą podstawę do przygotowania na przyszły okres programowania po 2013 roku.” – zrealizowano  również działanie promocyjne Polsko Czeskich Euroregionów i pogranicza polsko - czeskiego na Konferencji i Walnym Zgromadzeniu  SERG.

Pozostałe zdjęcia w Galerii