Wyjazd studyjny euroregionów z pogranicza polsko – czeskiego, tym razem do EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte, Francja – działanie 2b

2013-11-29

W dniach  20.11.2013 - 23.11.2013 zrealizowano kolejny wyjazd studyjny euroregionów z pogranicza polsko – czeskiego, tym razem do EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte, Francja.

Udział w wizycie studyjnej wzięło 7 euroregionów z pogranicza PL – CZ. Z polskiej strony: Euroregion Śląsk Cieszyński , Euroregion Silesia, Euroregion Pradziad, Euroregion Nysa, a z czeskiej strony: Euroregion Śląsk Cieszyński, Euroregion Silesia, Euroregion Pradziad.

Pierwszego dnia pobytu (21.11.2013r.) uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem EUWT: historią, procesem tworzenia EUWT, celami i zadaniami. Następnie została przedstawiona tematyka, jaką zajmuje się EUWT oraz realizowanymi projektami. Po obiedzie miało miejsce spotkanie robocze z osobami, przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz EUWT, członkami EUWT lub instytucji do których EUWT adresuje swoje działania,  partnerami formalnymi i nieformalnymi EUWT. Omawiano:

  • Przedstawienie formy i zakresu współpracy na rzecz EUWT (z punktu widzenia danego podmiotu)(w jaki sposób związany jest dany podmiot z EUWT – członkostwo, partnerstwo? na jakiej płaszczyźnie realizowana jest współpraca pomiędzy EUWT a danym podmiotem? w jakich tematach realizowana jest współpraca?)
  • Przedstawienie korzyści i trudności płynących ze współpracy (z punktu widzenia danego podmiotu)

Drugiego dnia (22.11.2013r.) miały miejsce wizyty w terenie. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia efektów z/realizowanych projektów transgranicznych, europejskich na terenie EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte w tym:

  • współpraca szpitali: 9.30 – 10.15 – spotkanie z Panami Laurent Castaing, dyrektorem Szpitala w Dunkierce oraz Peterem Roose, zarządzającym Instytutem Koningin Elizabeth Instituut d’Oostduinkerke, CHD, I piętro
  • projekt Interreg IV A „Rekreacyjne i funkcjonalne trasy transgraniczne”: 10.45 – 11.30 –  spotkanie z Panią Ine Lobelle, koordynatorką projektu, Province de Flandre occidentale, miejsce spotkania: tunel od strony północnej (na końcu  Maerestraat à Adinkerke – De Panne)

W godz. 14.00 – 15.30: odbyło się oficjalne spotkanie z Prezesem EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale w Ratuszu w Ypres (Sala Rady):

  • Powitanie przez Prezesa EUWT, Pana Jana Durneza
  • Krótkie przedstawienie projektu Euroregionów pogranicza polsko-czeskiego
  • Przedstawienie korzyści płynących z utworzenia EUWT i trudności, jakie się z tym wiążą
  • Przedstawienie dążeń i wyzwań EUWT

Na zakończenie gospodarze miasta Ypres zorganizowali nam wizytę w muzeum „In Flanders Fields Museum” (z przewodnikiem). 

Pozostałe zdjęcia w Galerii