Wystawa pn. „Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”

2018-11-30

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funduszy unijnych dostępnych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz przedstawienie efektów współpracy partnerów zaangażowanych w realizację projektów.